Vaccination av Katten

Djurdoktorns vaccinations rekommendationer.

Katter vaccineras mot kattpest och kattsnuva.
Vaccinerna finns som multivaccin och det blir endast ett stick per gång.

Vaccination av kattunge:

Vaccination mot kattpest och kattsnuva ges när kattungen är 8 veckor samt vid 12 veckors ålder. Revaccination vid 1 års ålder av både kattpest och kattsnuva. Därefter ges kattpest vart annat år och kattsnuva varje år livet ut.

Vaccination av katter som passerat 12 veckors ålder eller är vuxna men ej tidigare fått vaccination:

Kattpest: En spruta nu och sedan vart annat år alltid.
Kattsnuva: En spruta nu och sedan varje år alltid.
När det gäller katter som bor avlägset och isolerat kan kattsnuvevaccinet ges mer sällan ex vart annat år samtidigt som kattpestvaccinet.

Katter som ingår i avel/katteri eller ska vistas på pensionat någon gång, eller ska på utställningar eller andra ställen där katter samlas på, samt stallkatter och utekatter där det finns fler katter, rekommenderas att vaccineras mot kattsnuva årligen.

Rabiesvaccin

Grundvaccination: 2 vaccinationer med ca 4 veckors mellanrum. Därefter vaccineras var tredje år, beroende på vilket land katten besöker.

Observera att vaccinations rekommendationerna kan variera i landet. Du som bor väldigt djurtätt, och din katt träffar på djur ofta, bör definitivt följa dessa rekommendationer för att inte katten ska drabbas av dessa sjukdomar.