Vaccination av Kanin

Kaniner vaccineras mot  2 sorters gulsot och kaninpest.

Information från Statens veterinärmedicinska anstalt 2016: Kanin-Gulsot

Den smittsamma sjukdomen kaningulsot finns nu spridd norr om Mälaren. Det konstaterar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) efter undersökning av en död kanin från Enköpings kommun. I och med vårens ankomst ökar risken för att sjukdomen sprids av myggor och knott till vilda kaniner och tamkaniner. Därför rekommenderar SVA vaccinering, särskilt i riskområden.

Klassisk kaningulsot, eller Rabbit Viral Hemorrhagic Disease (RVHD), orsakas av ett calicivirus. Det har nu dykt upp en variant av den klassiska gulsoten som även den ska inkluderas i vaccinet. Djurdoktorns vaccin innehåller båda formerna av kaningulsot.

Sjukdomen drabbar bara kaniner och har en mycket kort inkubationstid, ett till tre dygn. De flesta kaniner som smittas dör, och dödligheten är större hos kaniner äldre än två månader. Ett fåtal kaniner verkar vara motståndskraftiga mot viruset. Även en ung till synes frisk kanin kan bära på viruset och smitta andra kaniner.

Ibland sker plötsliga dödsfall utan föregående symptom. Ibland får kaninen svårt att andas, hög feber, tappar matlusten, skummar från nosen eller drabbas av kramper.

Redan under tidig vår börjar kaningulsot spridas i Sverige. Viruset överlever utanför värddjuren och kan smitta direkt från kanin till kanin, eller indirekt via till exempel kläder och skor som förorenats eller via kaninhår, avföring, blod, saliv, färskt gräs, hö och foder. När en farm drabbas av viruset krävs en omfattande sanering och desinfektion av exempelvis stallar och burar innan nya djur tas in.

– En vuxen kanin kan vaccineras två gånger per år, helst före våren, och skyddet varar hela insektsäsongen. Om man föder upp kaniner så ska man ge första sprutan vid en månads ålder och den andra en månad efter första vaccinationen. Sedan vaccineras kaninerna två gånger per år. Det tar minst tio dagar tills vaccinationen får full effekt. För mer information ta kontakt med din veterinär, säger laborator Ricardo Feinstein, SVA.

Det nu gjorda fyndet av kaningulsot är det första norr om Mälardalen. Tidigare har framförallt Skåne, Blekinge, Öland, Gotland och Östergötland betraktats som riskområden.