Vaccination åt iller

Iller vaccineras mot valpsjuka. Komplett skydd fås efter 10-20 dagar efter vaccination. Sjuka eller dräktiga djur samt djur under laktation bör ej vaccineras. Djur yngre än 10 veckor ges två vaccinationer med 4-6 veckors mellanrum. Djur äldre än 10 veckor ges en vaccination. Revaccinering årligen.

Rabiesvaccin

Grundvaccination: 2 vaccinationer med ca 4 veckors mellanrum. Därefter vaccineras årligen eller mer sällan beroende på vilket vaccin som använts, samt till vilket land illern besöker.

Observera att vaccinations rekommendationerna kan variera i landet. Du som bor väldigt djurtätt, och ditt djur träffar på djur ofta, bör definitivt följa dessa rekommendationer för att inte ditt djur ska drabbas av dessa sjukdomar.