Hembesök för avlivning

Vaccination åt hund

Valp: Vaccination mot kennelhosta, parvo, hepatit och valpsjuka (multivaccin)ges vid v 8 och v 12. Revaccination med multivaccin vid 1 års ålder. Därefter vaccineras hunden årligen mot kennelhosta med och vart annat år med multivaccin.

Hundar som passerat 12 veckors ålder men ej tidigare fått vaccination:

Ges endast en vaccination med multivaccinet, som upprepas vid ett års ålder. Därefter vaccineras hunden årligen mot kennelhosta, och vart annat år med multivaccinet.

Vuxna hundar: vaccineras årligen mot kennelhosta, och vart annat år med multivaccin.

Rabiesvaccin

Grundvaccination: oftast 2 vaccinationer med ca 4 veckors mellanrum. Därefter vaccineras var tredje år eller mer ofta beroende på vilket land hunden besöker.

Observera att vaccinations rekommendationerna kan variera i landet. Du som bor i  djurtäta områden, och ditt djur träffar ofta på djur, bör definitivt följa dessa rekommendationer för att minimera att ditt djur  drabbas av dessa sjukdomar.